© Massimo Argenziano

Pratoni del Vivaro (Italy) 04/11 - 07/11/2021


- CCI2* L: Cérès de la Brasserie, Oogappel de Muze

- CCI4* L: Fletcha van 't Verahof


Results:

- Fletcha van 't Verahof: 4th place in CCI4* L

- Oogappel de Muze: 13th place in CCI2* L

- Cérès de la Brasserie: EL in CCI2* L