October 25 - 29, 2017: Les 4 Etoiles de Pau (FRA)


CCI4*: Fletcha van 't Verahof

CIC2*: Jalapeno


Results:

- Fletcha van 't Verahof: 12th place CCI4*

- Jalapeno: 1st place CIC2*
Startlists and results, click here.